خانه » دستور آشپزی

دستور آشپزی

[cooked-submit]

شیر برنجتوسط نیک آبادیغذا و یا چاشتی می باشد که آن را در دسته غذاهای حاضری قرار میدهند ؛ شیر برنج را با شیر و برنج پخته و شیره و شکر معمولا میخورند.

اسکرول به بالا